Senast uppdaterad: 1 december 2022

HARMAN INTERNATIONALS INTEGRITETSMEDDELANDE

HARMAN International (”HARMAN” eller ”Bolaget”) värdesätter din integritet och har åtagit sig att skydda dina Personuppgifter.  Detta integritetsmeddelande förklarar hur vi behandlar, lagrar, delar och skyddar de Personuppgifter som du tillhandahåller vid användning av våra produkter och lösningar, vår webbplats (”Webbplatsen”), eller när du interagerar med Bolaget på något annat sätt.  Vid tillämpningen av detta integritetsmeddelande betyder ”Personuppgifter” de uppgifter som relaterar till dig som en enskild identifierbar person, såsom ditt namn, din e-postadress och ditt telefonnummer.

Denna integritetsmeddelande finns i alternativa format för personer med funktionshinder. Kontakta privacy@harman.com för att få hjälp.

Denna integritetsmeddelande behandlar följande ämnen:

 • Personuppgifter vi samlar in
  • Personuppgifter vi samlar in från dig
  • Personuppgifter vi samlar in genom tekniken på vår Webbplatser
  • Personuppgifter vi mottar från tredje parter
 • De ändamål för vilka vi samlar in dina Personuppgifter
 • När vi delar dina Personuppgifter
 • Hur vi skyddar dina Personuppgifter
 • Regionspecifika uppgifter
  • Alla platser utanför USA
  • Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Storbritannien och Schweiz
  • Brasilien
  • Folkrepubliken Kina
  • Kalifornien
 • Ändringar av denna integritetsmeddelande
Personuppgifter vi samlar in

Personuppgifter vi samlar in från dig

HARMAN kan komma att samla in Personuppgifter från dig när du använder denna Webbplats, våra produkter eller fordonslösningar, när du registrerar din HARMAN-produkt eller interagerar direkt med Bolaget på en mässa eller konferens eller när du kontaktar Bolaget (gemensamt kallas detta för ”Tjänster” i detta integritetsmeddelande).  De Personuppgifter vi kan komma att samla in om dig beror på vilka Tjänster du använder. Vi kan komma att använda följande Personuppgiftskategorier:

 • Kontaktuppgifter och identifierare: Bland annat ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer, din unika identifierare, din internetprotokolladress (”IP-adress”), ditt kontonamn och ditt födelsedatum.
 • Inloggningsuppgifter: Inklusive det användarnamn och lösenord du använder för att logga in på HARMANS webbplats och andra Tjänster.
 • Betalningsuppgifter: Inklusive din betalningsmetod, bankkontonummer, betalkortsnummer, kreditkortsnummer, CVV/CID, utgångsdatum, faktureringsadress.
 • Platsuppgifter: Inklusive geografiska uppgifter som samlas in när du använder vissa Tjänster.
 • Uppgifter om användning av produkter och Tjänster: Inklusive produktbenämning, serienummer, inköpsställe, produktanvändningsuppgifter, färg, version, produktgranskningar och garantiuppgifter.
 • Uppgifter om köphistorik: Bland annat namnen på de inköpta produkterna, plats för inköpet och priset som du betalat för produkten/produkterna.
 • Uppgifter om aktiviteter på internet eller andra elektroniska nätverk: Inklusive besökta sidor på HARMANS webbplatser och länkar du klickat på, IP-adresser, platsuppgifter, språkpreferenser och interaktion med annonser.
 • Biometriska uppgifter: Inklusive röstinspelning med vilken en identifieringsmall, till exempel ett röstprov, kan utvinnas, sömn- och hälsouppgifter som innehåller identifierande information och fingeravtrycksuppgifter..
 • Sensoriska uppgifter: Bland annat ljud, visuella, termiska eller liknande uppgifter som kan kopplas till en viss konsument eller visst hushåll.
 • Andra uppgifter du tillhandahåller: Bland annat dina Personuppgifter som relaterar till din användning av våra Tjänster, såsom datum/tid för uppkoppling, hur länge du använde våra Tjänster, eller orsaken till att du använde våra Tjänster.

Personuppgifter vi samlar in genom tekniken på våra webbplatser

Vi samlar in uppgifter genom tekniker som förbättrar vår förmåga att tillhandahålla dig en god användarupplevelse. När du surfar in på och använder dig av Webbplatsen kommer HARMAN och, i vissa fall, våra leverantörer av tredjepartstjänster, att samla in uppgifter om hur du interagerar med Webbplatsen. Klicka på länken nedan för mer information: Cookie Policy

Personuppgifter vi mottar från tredje parter

Beroende på de tjänster du använder dig av kan HARMAN även samla in uppgifter om dig från en tredje part, bland annat: 

 • Tjänsteleverantörer: Bland annat företag som behandlar betalningar som görs via vår webbplats, företag vi samarbetar med för att tillhandahålla våra produkter och organisatörer av våra konferenser och mässor.
 • Återförsäljare: Inklusive företag som säljer våra produkter.
 • Original Equipment Manufacturers (”OEM:er”): Inklusive företag som använder våra produkter i sina fordon.

De ändamål för vilka vi samlar in och använder dina Personuppgifter

HARMAN kan komma att använda dina Personuppgifter för följande ändamål:

 • Tillhandahålla våra Tjänster
 • Förbättra våra Tjänster
 • Kommunicera med dig
 • Verifiera din identitet
 • Registrera användare för HARMAN-kampanjer och evenemang
 • Besvara tekniska supportfrågor och -funderingar
 • Kontakta användare för marknadsförings-, annonserings- och försäljningssyften
 • Besvara frågor och ge feedback
 • Utföra marknadsundersökningar och -analyser
 • Utföra interna forskningsuppdrag för teknisk utveckling
 • Fortsätta att utvärdera och förbättra användarupplevelsen online
 • Nätverks- och informationssäkerhet
 • Tillhandahålla bedrägeriskydd
 • Godkänna åtkomst till våra anläggningar
 • Rapportera misstänkta kriminella handlingar
 • Följa lagen eller skydda HARMANs rättigheter, egendom och säkerheten för våra och andra användare
När vi delar dina Personuppgifter

Vi hyr inte ut och säljer inte dina Personuppgifter till någon tredje part. Vi kan dela dina Personuppgifter på följande sätt: 

 • Leverantörer av tredjepartstjänster: Vi kommer att dela dina Personuppgifter med leverantörer av tredjepartstjänster, som tecknat avtal med HARMAN för att hjälpa oss att tillhandahålla tjänster till dig.  Nedan finns några exempel på leverantörer av tredjepartstjänster med vilka vi kan komma att dela dina Personuppgifter och vårt ändamål för att göra det:
  • Datastatistik: Vi anlitar leverantörer av tredjepartstjänster som hjälper oss att sammanställa datastatistik om dina interaktioner med Webbplatsen. Google Analytics kan exempelvis spåra vilka sidor användarna besöker på Webbplatsen och hur länge de stannar kvar, för att fastställa hur användarna använder Webbplatsen.
  • Rättslig vägledning: Vi kan komma att lämna ut dina Personuppgifter till en advokat i en rättsprocess för att få rättslig vägledning.
  • Behandlare från tredje part: Vi kan använda tredje parter för order- och betalningsbehandling när du köper produkter från vår Webbplats eller kontaktar våra lokala tjänsteleverantörer i vissa länder. Vi använder även leverantörer av tredjepartstjänster för att organisera HARMAN-konferenser och -mässor.
  • Annonsplattformar: Vi kan komma att lämna ut det faktum att du har besökt Webbplatsen till annonsnätverk, så att de kan visa HARMAN-reklam för dig på andra webbplatser och/eller plattformar. Dessa tjänster kan hjälpa oss att skräddarsy annonser som vi tror kan vara av intresse för dig, baserat på din användning av Webbplatsen eller på annat sätt samla in och använda uppgifter om din Webbplatsanvändning.

Vi kräver att dessa leverantörer av tredjepartstjänster ska tillhandahålla samma skydd för dina personuppgifter som de vi använder, vilket anges i ett skriftligt avtal.

 • Obligatoriska utelämnanden: Vi kan komma att behöva tillhandahålla Personuppgifter i domstol vid en rättsprocess, som svar på en domstolsorder, en stämning, en muntlig förberedelse, någon annan rättslig process eller annat som kan krävas enligt lagen
 • Rättslig efterlevnad och rättsligt skydd: Vi kan komma att lämna ut Personuppgifter när vi anser att utlämnande krävs för att uppfylla lagen eller skydda HARMANS, våra användares eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet. Detta inkluderar att utbyta Personuppgifter med andra bolag eller organisationer för att skydda oss mot bedrägerier och minska kreditrisker.
 • Bolagstransaktioner : Vi förbehåller oss rätten att lämna ut eller överföra dina Personuppgifter:
  • I anslutning till en bolagssammanslagning, konsolidering, konkurs, försäljning av större delen av alla våra medlemsandelar och/eller tillgångar eller andra bolagsändringar, inklusive till potentiella köpare.
  • Till en efterföljande ägare, delägare eller operatör av webbplatsen eller efterföljande databasinnehavare.
Hur vi skyddar dina Personuppgifter

Vi värnar om säkerheten och sekretessen för dina Personuppgifter.  Vi har tekniska, administrativa och fysiska säkerhetsåtgärder på plats för att skydda dina Personuppgifter från obehörig åtkomst, obehörigt utlämnande eller felaktig användning.

Vi använder till exempel Transport Security Layer-kryptering (TSL) för att skydda uppgiftsinsamlingsformulären på vår webbplats. Vi begränsar även åtkomsten till dina Personuppgifter. Endast medarbetare som verkligen behöver få åtkomst till dina Personuppgifter för att utföra ett särskilt jobb (t.ex. en kundtjänstrepresentant) får åtkomst till Personuppgifterna. Medarbetare med åtkomst till Personuppgifter uppdateras ofta om våra säkerhets- och integritetsrutiner.

Det är viktigt för dig att skydda dig mot obehörig åtkomst till ditt lösenord och till din dator. Se till att stänga webbläsaren efter besöket på webbplatsen. Observera att trots våra rimliga ansträngningar så är ingen säkerhetsåtgärd perfekt eller ogenomtränglig, så vi kan inte garantera att dina Personuppgifter är säkra.


Regionspecifika uppgifter

Alla platser utanför USA

De Personuppgifter som HARMAN samlar in via Webbplatsen laddas ner till en server som sköts av HARMAN i USA.  HARMAN har sitt säte på adressen 400 Atlantic Street, 15th Floor, Stamford, CT 06901 i USA.  

Eftersom HARMAN är ett globalt bolag med anläggningar över hela världen kommer platsen där HARMAN förvarar Personuppgifterna från dig som hämtas in utanför denna Webbplats, t.ex. när du kontaktar oss eller interagerar direkt med HARMAN på en mässa eller konferens, att bero på ditt bosättningsland.  För mer information, kontakta privacy@harman.com.

Gränsöverskridande överföringar av Personuppgifter: 
För att kunna tillhandahålla våra Tjänster kan dina Personuppgifter behöva nås av våra entiteter över hela världen, bland annat i USA.  Innan vi överför dina Personuppgifter till någon av våra entiteter i andra delar av världen kommer HARMAN att se till att alla obligatoriska överföringsmekanismer finns på plats för att garantera ett lämpligt skydd för överföringen av dina Personuppgifter.

Rättslig grund för behandling:
HARMAN behandlar dina Personuppgifter med ditt samtycke och i enlighet med det som krävs enligt lagen. Där det är tillämpligt behandlar HARMAN dina Personuppgifter så som krävs för att utföra eventuella avtal med dig. Det gäller exempelvis när vi behandlar dina beställningar och betalningar eller när vi tillhandahåller dig våra Tjänster och för att vidta åtgärder, på din begäran, innan vi ingår avtal med dig. HARMAN behandlar även de Personuppgifter som krävs för sitt berättigade intresse enligt följande:

 • Marknadsföring och reklam : Såvida du inte har återkallat samtycket enligt det som beskrivs nedan, använder vi dina Personuppgifter för de produkter och tjänster du har beställt, eller för vilka du på annat sätt visat ett intresse, för att tillhandahålla dig information om produkter eller tjänster som vi tror kan vara intressanta för dig, i enlighet med tillämplig lag.
 • Nätverks- och informationssäkerhet, arbete mot bedrägerier och rapportering av misstänkta kriminella handlingar : Vid ett eventuellt bedrägeri, en säkerhetsincident eller en misstänkt kriminell handling kontrollerar vi de Personuppgifter som finns kopplade till incidenten för att fastställa vad som har hänt, åtgärda, rapportera till myndigheter och undvika att det upprepas.

Automatiserat beslutsfattande:
HARMAN använder ibland Personuppgifter som skickas in via Webbplatsen för automatiserat beslutsfattande. HARMAN kan exempelvis visa annonser och skicka e-postmeddelanden till dig med innehåll som valts ut automatiskt baserat på de produkter du tidigare har beställt från oss. HARMAN kommer dock inte att använda Personuppgifter som skickas in via Webbplatsen eller via våra andra Tjänster för automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, som producerar rättsliga effekter eller på liknande sätt påverkar den registrerade personen.   

Lagring:
HARMAN kommer att lagra dina Personuppgifter under den tidsperiod som krävs för att uppfylla det ändamål för vilket HARMAN samlade in dina Personuppgifter, och därefter så länge som medges eller krävs av tillämplig lag.  För mer information om lagring av din Personuppgifter, kontakta privacy@harman.com.

Avregistrering från e-postutskick:
Du kan även avbryta eller ändra de e-postutskick du har valt att motta från HARMAN genom att följa instruktionerna som finns i de e-postmeddelanden vi skickar ut.  Alternativt kan du skicka e-post till HARMAN på unsubscribe@harman.com och ange ”Unsubscribe” (avregistrera) i ämnesraden samt ange vilka e-postadresser som du inte vill få e-post till från HARMAN. Vi kommer, inom en rimlig period, att se till att sådana e-postadresser tas bort från listan. 


Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Storbritannien och Schweiz

Informationen i detta avsnitt, samt informationen i avsnittet ovan som heter ”Alla platser utanför USA”, gäller för användare i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Storbritannien och Schweiz (kallat ”EES”).

Gränsöverskridande överföringar av Personuppgifter:
Europeiska kommissionen har inte utfärdat något beslut om att USA säkerställer en adekvat skyddsnivå för Personuppgifter. Därför har HARMAN implementerat de nya standardavtalsklausulerna, utfärdade av Europeiska kommissionen den 4 juni 2021, för att reglera den gränsöverskridande överföringen av Personuppgifter från EES.  För överföringar av Personuppgifter från Storbritannien använder Harman Storbritanniens internationella dataöverföringsavtal.

Registrerades rättigheter:
EES-medborgare har rätt att begära åtkomst till sina Personuppgifter som HARMAN samlat in och att begära att HARMAN uppdaterar, korrigerar eller raderar deras Personuppgifter enligt vad som medges av tillämplig lag. EES-medborgare har även rätt att invända mot, eller begränsa, HARMANS behandling av deras Personuppgifter. Dessutom har EES-medborgare rätt till dataportabilitet avseende sina Personuppgifter.  

EES-medborgare kan utöva dessa rättigheter via Harmans webbplats för begäranden och förfrågningar om Personuppgifter.  HARMAN kommer att besvara sådana begäranden i enlighet med tillämplig dataskyddslag.  Om du som EES-medborgare anser att behandlingen av dina Personuppgifter bryter mot tillämplig dataskyddslag, har du rätt att framföra ett klagomål till dataskyddsmyndigheten där du bor, arbetar eller där du tror att överträdelsen har skett.  EES-medborgare har även rätt att invända mot behandlingen av sina Personuppgifter för HARMANS direktmarknadsföringsändamål eller berättigade intressen och kan utöva denna rättighet via Harmans webbplats för begäranden och förfrågningar om Personuppgifter

En EES-medborgare kan när som helst återkalla sitt samtycke till behandling av sina Personuppgifter, i de fall HARMAN behöver deras samtycke som rättslig grund för att behandla deras Personuppgifter, via Harmans webbplats för begäranden och förfrågningar om Personuppgifter.  Eventuellt återkallande av samtycket kommer endast att gälla framåtriktat och HARMAN kommer att fortsätta lagra de Personuppgifter denna EES-medborgare tillhandahöll innan han/hon valde att återkalla sitt samtycke, så länge som detta medges eller krävs av tillämplig lag. 

Dataskyddsombud:
HARMANS dataskyddsombud i Tyskland är den seniora chefen för hälso- och säkerhetsfrågor, och kan nås på privacy@harman.com.


Brasilien

Informationen i detta avsnitt, samt informationen i ovanstående avsnitt med titeln ”Alla platser utanför USA”, gäller för bosatta i Brasilien.  Personuppgifter som samlas in från bosatta i Brasilien utanför denna Webbplats lagras av HARMAN på Rodovia Governador Leonel de Moura Brizola, nº 3401, Nova Santa Rita- RS/Brasilien 92480-000.  

Registrerades rättigheter:
Om du är bosatt i Brasilien har du följande rättigheter gällande behandling av dina Personuppgifter:

 • rätt att begära information om behandlingen av dina Personuppgifter
 • rätt att begära åtkomst till sina Personuppgifter
 • rätten att begära att få sina Personuppgifter korrigerade och/eller uppdaterade
 • rätt att begära anonymisering, blockering eller eliminering av dina Personuppgifter om behandlingen av Personuppgifterna är onödig, överdriven eller olaglig
 • rätt att begära en överföring av dina Personuppgifter från en tjänsteleverantör till en annan
 • rätt att begära radering av de Personuppgifter vi tidigare behandlat med ditt samtycke
 • rätt att begära en identifikation av de offentliga och privata entiteter till vilka Bolaget har lämnat ut dina Personuppgifter eller med vilka Bolaget delat en gemensam databas som innehåller dina Personuppgifter
 • rätt att invända mot behandling av dina Personuppgifter

Personer bosatta i Brasilien kan utöva sina rättigheter avseende Personuppgifter via Harmans webbplats för begäranden och förfrågningar om Personuppgifter. HARMAN kommer att besvara sådana begäranden i enlighet med tillämplig dataskyddslag. 

Personer bosatta i Brasilien kan när som helst använda kontaktuppgifterna ovan för att återkalla sitt samtycke till behandling av sina Personuppgifter i de fall HARMAN behöver deras samtycke som rättslig grund för att behandla Personuppgifterna. Eventuellt återkallande av samtycket kommer endast att gälla framåtriktat och HARMAN kommer att fortsätta lagra de Personuppgifter som personer bosatta i Brasilien tillhandahöll innan de återkallade sitt samtycke, så länge som detta medges eller krävs av tillämplig lag. 

Dataskyddsombud eller ”Ansvarig person”:
HARMANS dataskyddsombud i Brasilien eller ”Ansvarig person” för att kontrollera behandlingen av Personuppgifter är Bolagets IT-koordinator, som kan nås via e-postadressen BrazilPrivacy@harman.com.


Folkrepubliken Kina (People’s Republic of China, PRC)
Informationen i detta avsnitt, samt informationen i ovanstående avsnitt med titeln ”Alla platser utanför USA”, gäller för bosatta i PRC. 

Gränsöverskridande överföringar av Personuppgifter:
Genom att använda Webbplatsen samtycker du till gränsöverskridande överföring av dina Personuppgifter, såvida du inte återkallar ditt samtycke genom att kontakta oss enligt beskrivningen nedan. Innan vi överför dina Personuppgifter från PRC till någon plats utanför PRC, kommer HARMAN att se till att alla obligatoriska överföringsmekanismer finns på plats för att garantera ett lämpligt skydd för överföringen av dina Personuppgifter till dessa entiteter utanför PRC. 

Registrerades rättigheter:
Om du är bosatt i PRC har du rätt att: (a) få veta hur dina Personuppgifter behandlas, (b) begära tillgång till dina Personuppgifter, (c) begära korrigering av dina Personuppgifter, (d) komplettera ofullständiga Personuppgifter, (e) begära att dina Personuppgifter raderas, (f) begränsa eller vägra behandlingen av dina Personuppgifter om inte en sådan behandling krävs enligt tillämplig lag, (g) begära överföring av dina Personuppgifter till en tredje part, (h) återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina Personuppgifter, (i) begära en förklaring av reglerna för hantering av Personuppgifter i PRC.

PRC-medborgare kan utöva dessa rättigheter via Harmans webbplats för begäranden och förfrågningar om Personuppgifter.  HARMAN kommer att besvara sådana begäranden i enlighet med tillämplig dataskyddslag.  Om PRC-medborgare anser att behandlingen av deras Personuppgifter bryter mot tillämplig dataskyddslag, har de rätt att framföra ett klagomål till dataskyddsmyndigheten. 

PRC-medborgare kan när som helst återkalla sitt samtycke till behandling av sina Personuppgifter, i de fall HARMAN behöver deras samtycke som rättslig grund för att behandla deras Personuppgifter, via Harmans webbplats för begäranden och förfrågningar om Personuppgifter.  Eventuellt återkallande av samtycket kommer endast att gälla framåtriktat och HARMAN kommer att fortsätta lagra de Personuppgifter som personer bosatta i PRC tillhandahöll innan de återkallade sitt samtycke, så länge som detta medges eller krävs av tillämplig lag.


Kalifornien

Detta avsnitt av integritetsmeddelandet gäller endast för konsumenter som är bosatta i delstaten Kalifornien i USA (”Konsumenter i Kalifornien”) och det gäller för alla Personuppgifter om konsumenter i Kalifornien som HARMAN samlar in eller lämnar ut för affärsändamål.  

Uppgifter som vi samlar in och våra affärsändamål för insamlingen:
Under de senaste 12 månaderna har HARMAN använt de Personuppgiftskategorier som listas här som vi samlat in från följande källor: 

 • Direkt från konsumenter i Kalifornien
 • Från de teknikleverantörer som anges ovan
 • Från de leverantörer av tredjepartstjänster som anges ovan

HARMAN samlade in Personuppgifter om konsumenter i Kalifornien för de affärs- och kommersiella ändamål som listas här.

Utlämnande av Personuppgifter som vi samlar in:
Under de senaste 12 månaderna har HARMAN lämnat ut Personuppgifter inom följande kategorier avseende Konsumenter i Kalifornien till följande kategorier av tredje parter för ett affärs- eller kommersiellt ändamål:

Kategori av Personuppgifter

Kategori av tredje part

Kontaktuppgifter och identifierare

 • Tjänsteleverantörer, inklusive leverantörer av dataanalystjänster, webbplatsleverantörer och e-handelsföretag
 • Myndigheter, brottsbekämpande myndigheter och andra parter enligt lagkrav, inklusive i rättsprocesser

Uppgifter om aktiviteter på internet eller andra elektroniska nätverk

 • Tjänsteleverantörer, inklusive leverantörer av dataanalystjänster samt webbplatsleverantörer

Platsuppgifter

 • Myndigheter, brottsbekämpande myndigheter och andra parter enligt lagkrav, inklusive i rättsprocesser/span>

Kommersiella uppgifter om betalning (finansiella uppgifter)

 • Tjänsteleverantörer, inklusive e-handelsföretag

Sensoriska uppgifter

 • Tjänsteleverantörer, inklusive röst-till-text-leverantörer

Uppgifter om användning av produkter och tjänster

 • Tjänsteleverantörer, inklusive leverantörer av dataanalystjänster samt webbplatsleverantörer
 • Myndigheter, brottsbekämpande myndigheter och andra parter enligt lagkrav, inklusive i rättsprocesser


Ingen försäljning av Personuppgifter:
HARMAN säljer inte och kommer inte att sälja Personuppgifter.

Dina sekretessrättigheter i Kalifornien:
Rätt att få kännedom
Konsumenter i Kalifornien har rätt att skicka in en verifierbar begäran om att få veta:

 • vilka kategorier av och vilka specifika personuppgifter som HARMAN har samlat in om dem
 • vilka kategorier av källor som HARMAN har inhämtat personuppgifter från
 • vilka kategorier av Personuppgifter som HARMAN har sålt eller lämnat ut till tredje part (annan än en tjänsteleverantör) för ett affärsändamål och vilka kategorier som mottagarna av uppgifterna tillhör
 • de affärs- eller kommersiella ändamål för vilka HARMAN har samlat in, lämnat ut eller sålt Personuppgifterna.

Rätt till radering
Konsumenter i Kalifornien har rätt att lämna in en verifierbar begäran om radering av sina Personuppgifter som HARMAN har samlat in från Konsumenten. 

Begäranden om att få kännedom eller radering
HARMAN kommer att svara på begäranden i enlighet med gällande lag, förutsatt att vi kan verifiera identiteten på den person som lämnar en sådan begäran. Konsumenter i Kalifornien eller auktoriserade ombud kan utöva sina rättigheter på följande sätt:

Hur vi verifierar din begäran
När du lämnar in en begäran om att få kännedom eller om radering av Personuppgifter använder vi följande procedur för att fastställa din identitet:

Steg 1: Verifikationsmejl: HARMAN skickar ett e-postmeddelande till den adress du angav när du registrerade dig för våra tjänster. Läs igenom detta meddelande, uppfyll bekräftelsekriterierna och skicka sedan ett svarsmeddelande till HARMAN. De obligatoriska kriterierna beskrivs nedan:

 • Läs igenom e-postmeddelandet som du fick från HARMAN. I e-postmeddelandet ber vi dig att svara med minst två uppgifter som bekräftar din identitet, beroende på vilken typ av förfrågan du gjort och känsligheten för de uppgifter som din förfrågan gäller.
 • Besvara mejlet och lämna minst två (i vissa fall tre) uppgifter som HARMAN kan jämföra med informationen som Bolaget redan har om dig. HARMAN kommer endast att använda uppgifterna som du lämnar i syfte att fastställa din identitet.
 • Bekräfta vår sammanfattning av vilka åtgärder du vill att vi ska vidta (t.ex. ”radera mina Personuppgifter”).
 • Skicka svaret på mejlet till den ursprungliga avsändaren med svaren enligt ovan för att bekräfta din e-postadress.

Steg 2: När vi har tagit emot uppgifterna ovan och bekräftat din identitet vidtar vi åtgärder för att tillgodose din begäran.  I det sällsynta fallet att du gör en förfrågan om att få kännedom eller om borttagning och HARMAN inte har din e-postadress, utför vi de ovannämnda stegen via telefon.  Om vi inte kan bekräfta din identitet på ett tillfredsställande sätt för att besvara din förfrågan, meddelar vi dig omgående och förklarar varför vi inte kan bekräfta din identitet.

HARMANs policy mot diskriminering
Konsumenter i Kalifornien har enligt lag (”California Consumer Privacy Act”) rätt att inte utsättas för diskriminerande behandling av HARMAN för sitt utövande av sina integritetsrättigheter, och HARMAN kommer inte att diskriminera på denna grund. HARMAN kan dock använda olika priser eller taxor för Konsumenter i Kalifornien eller erbjuda olika kvalitetsnivåer på varor och tjänster om skillnaden på ett rimligt sätt motsvarar det värde som Konsumenten i Kalifornien erhåller från Konsumentens Personuppgifter. Om HARMAN tillämpar detta kommer Konsumenter att meddelas enligt alla lagkrav.

Personer bosatta i Kalifornien som använder denna Webbplats kan begära att vi tillhandahåller vissa uppgifter gällande vårt utlämnande av deras Personuppgifter till tredje parter för direkta marknadsföringsändamål. Du skicka en sådan begäran per e-post till privacy@harman.com.

Frågor
Konsumenter i Kalifornien som har frågor som rör denna integritetsmeddelande kan kontakta HARMAN på privacy@harman.com eller +1 (877) 871-6755.

Ändringar av denna integritetspolicy
Om vi ändrar detta integritetsmeddelande kommer vi att publicera ändringarna på denna sida och uppdatera integritetsmeddelandets uppdateringsdatum ovan. Om vi inför väsentliga ändringar i detta integritetsmeddelande som påverkar hur vi använder eller lämnar ut dina Personuppgifter kommer vi att tillhandahålla ett framträdande meddelande om sådana ändringar och ikraftträdandedatumet innan sådana ändringar börjar gälla.